Kontaktné informácie

Tel.: +421 650 340 165

  • E-mail pre poradenstvoinfo@ebookcitacky.sk
    Využite ak chcete poradiť akú zakúpiť čítačku alebo príslušenstvo, informácie o dostupnosti produktov, poradenstvo su nás zakúpenými čítačkami.
  • E-mail pre objednávkyobjednavky@ebookcitacky.sk
    Na tento email sa prosím obráťte, ak máte akýkoľvek dotaz alebo upresnenia k vašej objednávke.

Korešpondenčná adresa pre SR
Slúži pre zaslanie tovaru
k výmene, vrátenie alebo reklamáciu:

FROGMAN s.r.o.
P.O.BOX 901
Detašované pracovisko - Sihoť
911 01 Trenčín

Na balíku musí byť viditeľne uvedené "ID 2241“.


 

Fakturačná adresa

T o m á š   B o h d a l - aXOs.cz
L i p t o v s k á  1 9
7 4 7  0 6   O p a v a
Č e s k á   r e p u b l  i k a  

I Č O : 7 3 8 0 4 9 0 8
D I Č : C Z 8 2 1 2 1 0 5 4 1 8

Zapísaný v Živnostenskom registri Magistrátu mesta Opava.
Platiteľ DPH.

Bankové spojenie

Peňažný ústav: FIO banka
Číslo účtu: 2900484943 / 8330
Platba v EUR.

Možné ihneď po zadaní objednávky platiť on-line platobnou kartou (Visa, Mastercard) alebo rýchlu platbou vybraných bánk, oboje funguje cez platobnú bránu GoPay.